Disclamer

Voor de website geldt het volgende. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze disclaimer.

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of informatie over uzelf te verstrekken. Er zijn echter situaties waarin wij gegevens van u nodig hebben, zoals correspondentie met u. We streven ernaar u te allen tijde op de hoogte te stellen voordat we persoonlijke informatie op internet verzamelen. Deze site houdt verschillende dingen bij met tellers. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers, welke pagina's als eerste zijn bezocht en welke als laatste, uit welk land de bezoekers kwamen, etc. De resultaten worden alleen in geaggregeerde vorm gebruikt en zijn niet identificeerbaar. Deze website maakt ook gebruik van cookies. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, schakel deze dan uit in uw internetbrowser. Als u cookies uitschakelt, werken sommige functies mogelijk niet of kunt u bepaalde diensten niet gebruiken. Zie ook onze cookieverklaring voor meer informatie over onze cookies en het beheren van bepaalde cookies. De verzamelde (persoons)gegevens worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden. Dit onder voorbehoud van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Ook kunt u te allen tijde een verzoek indienen om uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Vrijwaring Alle inhoud op deze website is voor persoonlijk gebruik. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. ZoekEenAdres.nl kan met betrekking tot de inhoud van deze website geen garanties geven met betrekking tot de juistheid, actualiteit, betrouwbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. ZoekEenAdres.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door het gebruik van, onvolledige of onjuiste inhoud van deze website of inhoud die beschikbaar is gesteld. ZoekEenAdres is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele schade die websitebezoekers en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze website en de daarop verstrekte informatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina's waarnaar wordt verwezen of waarvan door middel van hyperlinks of anderszins wordt verwezen.

Mogelijkheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder waarschuwing of voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij streven ernaar deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij ZoekEenAdres of bij derden die dit materiaal (afbeeldingen) met toestemming aan ons (ZoekEenAdres) hebben verstrekt. Verveelvoudiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van ZoekEenAdres of derden.